A görög mitológia szerinti történet:


Pégaszosz Poszeidón és Medusza fia, a szárnyas ló. A Gorgó Medusza egy gyönyörűséges Lybiai királylány volt, aki egy alkalommal együtt hált Poszeidónnal Athéné istennőnek felszentelt egyik templomában, mire az istennő úgy megharagudott, hogy a Gorgót rémséges szörnyeteggé változtatta.

 

 

A fején haj gyanánt kígyók tekergőztek, óriási agyarai voltak és a nézése olyan volt, ha valaki a szemébe nézett kősziklává változott. Mikor Perszeusz hős levágta a Medusza szörnyfejét, a megcsonkított testből Pégaszosz ugrott elő. Pégaszosz születése után a Helikón hegyen élt. Később Athéné támogatásával Bellerophontész hős fogta be és segítségével megölte a rettenetes lűkiai Khimairát. A Hős elbizakodottságában fel akart repülni a ló hátán az Olümposzra, de Zeusz ezt látva, egy óriás bögölyt küldött Pégaszoszra, amitől a ló megvadulva levetette hátáról a hőst, aki visszaeset a földre. Pégaszosz tovább repült és eljutott az Olümposzra. Itt az istenek segítője volt és ő szállította Zeusz villámait, amiért Zeusz csillagképként felhelyezte az éjszakai égre.